Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, đô thị ven biển, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, đô thị ven biển, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, đô thị ven biển, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (đoạn từ Nam Sầm Sơn đến đô thị Quảng Lợi) được Chủ tịch UBND ...

Phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được chủ tịch Thủ tướng Chính phủ ...

Phê duyệt quy hoạch phân khu khu du lịch Thác Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước

Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa, với các sản phầm du lịch đặc trưng của địa phương, trên cơ sở khai ...

Xem tiếp

Qui hoạch chi tiết khu du lịch thành Nhà Hồ

Xây dựng khu du lịch thành nhà Hồ và phụ cận nhằm khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên, phát triển các sản phẩm du lịch, làm cơ sở xây dựng các dự án ...

Xem tiếp

Qui hoạch chi tiết khu du lịch nam Sầm Sơn

Xây dựng khu du lịch trở thành khu du lịch nghỉ mát tắm biển, vui chơi giải trí phục vụ du khách trong và ngoài nước góp phần phát triển kinh tế huyện ...

Xem tiếp

Qui hoạch chi tiết khu nghỉ mát Hải Hoà

Xây dựng khu vực biển HảI Hoà thành trung tâm dịch vụ công cộng, khu du lịch nghỉ mát, sinh tháI, vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch.

Xem tiếp

Qui hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến

Xây dựng khu vực biển Hải Tiến thành một khu du lịch sinh thái biển hấp dẫn với chức năng nghỉ dưỡng sinh thái, tắm biển, du lịch văn hoá, tham quan thắng ...

Xem tiếp

Qui hoạch chi tiết suối cá Cẩm Lương

Qui hoạch suối cá Cẩm Lương thành một khu du lịch sinh thái, văn hoá, tham quan hấp dẫn, đậm đà bản sắc dân tộc; nhằm bảo vệ suối cá và khai thác có hiệu ...

Xem tiếp

Qui hoạch chi tiết khu du lịch Văn hoá - Sinh thái núi Trường Lệ

Xây dựng khu vực núi Trường Lệ thành một khu du lịch văn hoá - sinh thái hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần ...

Xem tiếp
Các bài đã đăng

Album

Album videos