Hà Trung tập trung xây dựng khu dân cư văn hóa

Hà Trung tập trung xây dựng khu dân cư văn hóa

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt là nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng khu dân cư văn ...

Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ

Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ

Hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, ...

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia ...

Xem tiếp

Thạch Thành xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân

Huyện Thạch Thành xác định, xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân ...

Xem tiếp

Tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu"

Khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu".

Xem tiếp

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh

Đời sống văn hóa cơ sở được coi là nền tảng của văn hóa, tạo dựng sự gắn bó sâu sắc giữa văn hóa với đời sống xã hội.

Xem tiếp

Hình thành các mô hình, giá trị văn hoá gắn bó chặt chẽ với đời sống, sinh hoạt người dân

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ quan trọng trong chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần cho người dân, bảo tồn, phát ...

Xem tiếp

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Xem tiếp

Nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

Hội nghị Ban chỉ đạo Công tác gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hoá tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ...

Xem tiếp

Album

Album videos