Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh

Nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị Ban chỉ đạo Công tác gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hoá tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ...

Xem tiếp

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới

Sau 13 năm nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Thanh Hóa đã trở thành đơn vị nằm trong tốp đầu về XDNTM. Đặc ...

Xem tiếp

Xã Trí Nang - điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Trí Nang là một trong những xã của huyện Lang Chánh thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Đây cũng là địa ...

Xem tiếp

Chương trình truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023: Công phu, để lại ấn tượng sâu sắc

Chương trình truyền thông đã mang đến nhiều tiết mục hay, ấn tượng, chạm đến trái tim khán giả, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền đi thông điệp ...

Xem tiếp

Hiệu quả từ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại huyện Cẩm Thủy

Phong trào được triển khai đồng bộ, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động đa dạng nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa, thể ...

Xem tiếp

Thạch Thành: Truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

UBND huyện Thạch Thành tổ chức chương trình truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2023, thu hút 22 đội thi với 350 thí sinh đến ...

Xem tiếp

Quảng Xương gìn giữ văn hóa từ hương ước, quy ước làng

Nhận thức được vai trò của hương ước, quy ước, huyện Quảng Xương đã luôn quan tâm xây dựng, điều chỉnh các nội dung phù hợp. Qua đó, điều chỉnh quan hệ ...

Xem tiếp

Phong trào văn nghệ quần chúng ở Quan Hóa

Những năm qua, huyện Quan Hóa luôn quan tâm phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Nhiều câu lạc bộ (CLB), đội văn nghệ ở các xã, thị trấn đã được ...

Xem tiếp

Album

Album videos