Danh bạ điện thoại

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại (0237)
I. LÃNH ĐẠO SỞ
1 Phạm Duy Phương Giám đốc 6 660 099
2 Lê Văn Nam Phó Giám đốc 6 660 055
3 Vũ Thái Sơn Phó Giám đốc 6 660 066
4 Nguyễn Xuân Thanh Phó Giám đốc 6 660 088
5 Vương Thị Hải Yến Phó Giám đốc 6 660 077
II. KHỐI ĐOÀN THỂ
1 Lê Ngọc Khoa Chủ tịch CĐ Sở 6 660 044
III. CÁC PHÒNG BAN SỞ
 1. Văn phòng Sở
1 Trần Thị Hoa Chánh Văn phòng 6 660 022
2 Lê Xuân Hợi Phó Văn phòng 6 660 009
3 Tống Văn Thành Phó Văn phòng 6 660 005
 2. Phòng nghiệp vụ Văn hóa
1 Nguyễn T.Hoàng Yến Trưởng phòng 6 660 029
2   Phó phòng 6 660 031
 3. Phòng Kế hoạch Tài chính
1 Lê Đình Lương Trưởng phòng 6 660 010
2 Lê Viết Cần Phó phòng 6 660 046
3 Nguyễn Văn Ninh Phó phòng  
 4. Thanh tra Sở
1 Hà Thị Thủy Chánh Thanh tra 6 660 020
2 Nghiêm Văn Vinh Phó Chánh thanh tra 6 660 021
 5. Phòng Quản lý du lịch
1 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng 6 660 014
2 Doãn Thị Thủy Phó phòng  
6. Phòng Quy hoạch Phát triển tài nguyên Du lịch
1 Lê Trung Dũng Trưởng phòng 6 660 226
2 Lê Trạc Nam Phó phòng  
7. Phòng  Quản lý Thể dục thể thao
1 Phạm Ngọc Thành Trưởng phòng 6 660 027
2 Nguyễn Hữu Thành Phó phòng 6 660 025
3 Nguyễn Bá Thịnh Phó phòng 6 660 028
4 Nguyễn Duy Tự Phó phòng 6 660 024
5 Lê Đông Dương Phó phòng 6 660 026
8. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
1 Bùi Thị Tuyết Trưởng phòng 6 660 016
2 Trần Ngọc Điệp Phó phòng 6 660 015
 9. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình
1 Trịnh Thị Minh Phó phòng - PT 6 660 030
2 Nguyễn Thị Kim Liên Phó phòng 6 660 032
 10. Tổ chức Cán bộ
1 Lê Quang Thiện Trưởng phòng 6 660 017
2 Trần Quốc Hưng Phó phòng 6 660 048
IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 1. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa
1 Phạm Văn Tuấn Giám đốc 3 854 410
2 Lê Xuân Toán Phó Giám đốc 8 929 568
3 Nguyễn Văn Hải Phó Giám đốc 3 711 843
 2. Thư viện tỉnh
1 Đỗ Hữu Cương Giám đốc 0912 275 864
2 Lê Thiện Dương Phó giám đốc 0946 171 967
3. Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục thể thao
1 Lê Văn Nam Giám đốc 3 727 416
2 Vũ Anh Sơn Phó giám đốc 3 727 418
3 Phạm Hồng Minh Phó giám đốc 3 723 012
4 Lê Xuân Dương Phó giám đốc 0912 275 537
 4. Báo Văn hóa và Đời sống
1 Lê Văn Nam Tổng Biên Tập 3 853 398
 5. Trung tâm Văn hóa tỉnh
1 Nguyễn Thị Mai Hương Giám đốc 0988 886 362
 6. Bảo Tàng tỉnh
1 Trịnh Đình Dương Giám đốc 3 854 526
2 Hồ Tuấn Minh Phó giám đốc 3 754 644
 7. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn
1 Nguyễn Thế Việt Giám đốc 3 711 513
2 Hoàng Giang Châu Phó giám đốc 3 711 515
3 Vũ Vương Huỳnh Phó giám đốc 0912 395 816
4 Lê Thế Cử Phó giám đốc 0983 293 193
 8. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
1 Trương Hải Thọ Phó giám đốc - PT 3 856 740
2 Vũ Hàn Hải Phó giám đốc 0913 310 303
3 Nguyễn Minh Chính Phó giám đốc 0913 293 410
4 Vũ Thị Hảo Phó giám đốc 0915 128 594
5 Vũ Trọng Hải Phó giám đốc 0912 276 132
9. Ban Nghiên cứu & Biên soạn lịch sử
1 Lê Chí Duẩn Trưởng ban 3 720 039
 10. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ
1 Đỗ Quang Trọng Giám đốc 8 929 181
2 Nguyễn Bá Linh Phó Giám đốc 8 929 567
11. Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh
1 Vũ ĐÌnh Sỹ Phó Giám đốc - PT 9 935 123
 12. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
1 Phạm Văn Đồng Phó Giám đốc – PT 3 598 868
2 Đặng Hữu Thanh Phó Giám đốc 0914 821 009
 
Các bài mới

Album

Album videos