Danh bạ điện thoại

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại (0237)
I. LÃNH ĐẠO SỞ
1 Phạm Duy Phương Giám đốc 6 660 099
2 Lê Văn Nam Phó Giám đốc 6 660 055
3 Vũ Thái Sơn Phó Giám đốc 6 660 066
4 Nguyễn Xuân Thanh Phó Giám đốc 6 660 088
5 Vương Thị Hải Yến Phó Giám đốc 6 660 077
II. KHỐI ĐOÀN THỂ
1 Lê Ngọc Khoa Chủ tịch CĐ Sở 6 660 006
III. CÁC PHÒNG BAN SỞ
 1. Văn phòng Sở
1 Trần Thị Hoa Chánh Văn phòng 6 660 022
2 Lê Xuân Hợi P. Chánh Văn phòng 6 660 009
3 Nguyễn Văn Ninh P. Chánh Văn phòng 6 660 005
4 Tống Văn Thành P. Chánh Văn phòng 6 660 008
5 Đặng Hữu Thanh P. Chánh Văn phòng 0237.6532.389
6 Hoàng Ngọc Hùng Bộ phận Tổng hợp 666 0007
7 Trịnh Thị Thủy
8 Trần Thị Phương
9 Hoàng Thị Phượng Bộ phận Văn thư 666 0000
10 Đinh Thị Tân
11 Nguyễn Văn Sơn Bộ phận một cửa 666 0002
12 Lê Thị Thìn
 2. Phòng nghiệp vụ Văn hóa
1 Nguyễn Thị Hoàng Yến Trưởng phòng 6 660 029
2 Trịnh Thị Minh Phó phòng 6 660 030
 3. Phòng Kế hoạch Tài chính
1 Lê Đình Lương Phó phòng – Phụ trách 6 660 012
2 Lê Viết Cần Phó phòng 6 660 046
 4. Thanh tra Sở
1 Hà Thị Thủy Chánh Thanh tra 6 660 020
2 Nghiêm Văn Vinh Phó chánh thanh tra 6 660 021
 5. Phòng nghiệp vụ Du lịch
1 Nguyễn Thị Nguyệt Phó phòng – Phụ trách 6 660 013
2 Lê Trung Dũng Phó phòng 6 660 014
 6. Phòng nghiệp vụ Thể dục Thể thao
1 Nguyễn Hữu Thành Phó phòng 6 660 025
2 Nguyễn Duy Tự Phó phòng 6 660 026
3 Lê Đông Dương Phó phòng 6 660 026
 7. Phòng Thể thao Thành tích cao
1 Phạm Ngọc Thành Trưởng phòng 6 660 027
2 Nguyễn Bá Thịnh Phó phòng 6 660 028
3 Trần Quốc Hưng Phó phòng 0903 232 156
 8. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
1 Bùi Thị Tuyết Phó phòng 6 660 016
 9. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình
1 Nguyễn Văn Đại Trưởng phòng 6 660 031
2 Bùi Đăng Hùng Phó phòng 6 660 034
3 Nguyễn Đăng Lái Phó phòng 6 660 032
 10. Tổ chức Cán bộ
1 Lê Quang Thiện Phó phòng – Phụ trách 6 660 019
IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 1. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa
1 Phạm Văn Tuấn Giám đốc 3 854 410
2 Lê Xuân Toán Phó Giám đốc  
3 Nguyễn Văn Hải Phó Giám đốc 3 711 843
 2. Thư viện tỉnh
1 Đỗ Hữu Cương Giám đốc 0912 275 864
2 Lê Thiện Dương Phó giám đốc 0946 171 967
3. Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục thể thao
1 Lê Văn Nam Giám đốc 3 727 416
2 Lê Đức Nông Phó giám đốc 3 727 419
3 Vũ Anh Sơn Phó giám đốc 3 727 418
4 Phạm Hồng Minh Phó giám đốc 3 723 012
5 Lê Xuân Dương Phó giám đốc 0912 275 537
 4. Báo Văn hóa và Đời sống
1 Lê Văn Nam Tổng Biên Tập 3 853 398
 5. Trung tâm Văn hóa tỉnh
1 Nguyễn Huy Sơn Giám đốc 3 853 908
2 Nguyễn Minh Thịnh Phó giám đốc 3 720 298
3 Nguyễn Thị Mai Hương Phó giám đốc 0988 886 362
 6. Bảo Tàng tỉnh
1 Hồ Tuấn Minh Phó giám đốc 3 754 644
 7. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn
1 Nguyễn Thế Việt Giám đốc 3 711 513
2 Hoàng Giang Châu Phó giám đốc 3 711 515
3 Vũ Vương Huỳnh Phó giám đốc 0912 395 816
 8. Đoàn Nghệ thuật Chèo
1 Trương Hải Thọ Trưởng đoàn 3 856 740
2 Vũ Hàn Hải Phó Trưởng đoàn 0913 293 410
9. Đoàn Nghệ thuật Tuồng
1 Nguyễn Minh Chính Phó Trưởng đoàn 0914 463 372
2 Vũ Thị Hảo Phó Trưởng đoàn 0125 925 8824
 10. Đoàn Nghệ thuật Cải Lương
1 Lê Thế Cử Trưởng đoàn 3 720 536
2 Vũ Trọng Hải Phó Trưởng đoàn 0912 276 132
 11. Ban Nghiên cứu & Biên soạn lịch sử
1 Lê Chí Duẩn Phó Trưởng ban 3 720 039
 12. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ
1 Đỗ Quang Trọng Giám đốc 8 929 181
2 Nguyễn Bá Linh Phó Giám đốc 8 929 567
 13. Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh
1 Trịnh Đình Dương Giám đốc 8 935 185
2 Vũ ĐÌnh Sỹ Phó Giám đốc 9 935 123
 14. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
1 Phạm Văn Đồng Phó Giám đốc – Phụ trách 3 598 868
2 Trần Thị Tuyết Phó Giám đốc 0904 406 345
Các bài mới

Album

Album videos