Danh bạ điện thoại

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại (0237)
I. LÃNH ĐẠO SỞ
1 Phạm Duy Phương Giám đốc 6 660 099
2 Đỗ Quang Trọng Phó Giám đốc 6 660 088
3 Vương Thị Hải Yến Phó Giám đốc 6 660 077
II. KHỐI ĐOÀN THỂ
       
III. CÁC PHÒNG BAN SỞ
  1. Văn phòng Sở
1 Trần Thị Hoa Chánh Văn phòng 6 660 022
2 Tống Văn Thành Phó Văn phòng 6 660 005
  2. Phòng nghiệp vụ Văn hóa
1 Nguyễn T.Hoàng Yến Trưởng phòng 6 660 029
2 Nguyễn Thị Kim Liên Phó phòng 6 660 031
  3. Phòng Kế hoạch Tài chính
1 Lê Đình Lương Trưởng phòng 6 660 010
2 Nguyễn Văn Ninh Phó phòng 6 660 012
  4. Thanh tra Sở
1 Hà Thị Thủy Chánh Thanh tra 6 660 020
2 Nghiêm Văn Vinh Phó Chánh thanh tra 6 660 021
  5. Phòng Quản lý du lịch
1 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng 6 660 014
2 Doãn Thị Thủy Phó phòng 6 660 046
  6. Phòng Quy hoạch Phát triển tài nguyên Du lịch
1 Lê Trung Dũng Trưởng phòng 6 660 226
2 Lê Trạc Nam Phó phòng 6 660 035
  7. Phòng  Quản lý Thể dục thể thao
1 Nguyễn Bá Thịnh Phó phòng - PT 6 660 028
2 Nguyễn Duy Tự Phó phòng 6 660 024
3 Lê Đông Dương Phó phòng 6 660 026
  8. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
1 Bùi Thị Tuyết Trưởng phòng 6 660 016
  9. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình
1 Trịnh Thị Minh Trưởng phòng 6 660 030
 10. Tổ chức Cán bộ
1 Lê Quang Thiện Trưởng phòng 6 660 017
2 Trần Quốc Hưng Phó phòng 6 660 048
Văn phòng BCĐ Phong trào toàn dân đoàn kết
1 Nguyễn Đăng Lái Chánh Văn phòng 6 660 034
IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  1. Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa
1 Phạm Văn Tuấn Giám đốc 3 854 410
2 Lê Xuân Toán Phó Giám đốc 8 929 568
3 Nguyễn Văn Hải Phó Giám đốc 3 711 843
  2. Thư viện tỉnh
1 Đỗ Hữu Cương Giám đốc 0912 275 864
2 Lê Thiện Dương Phó giám đốc 0946 171 967
  3. Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục thể thao
2 Vũ Anh Sơn Phó giám đốc 3 727 418
4 Lê Xuân Dương Phó giám đốc 0912 275 537
5 Diệp Anh Phong Phó giám đốc 0946 257 446
6 Trịnh Đình Long Phó giám đốc 0983 293193
  4. Báo Văn hóa và Đời sống
1 Lê Văn Nam Tổng Biên Tập 3 853 398
  5. Trung tâm Văn hóa tỉnh
1 Nguyễn Thị Mai Hương Giám đốc 0988 886 362
  6. Bảo Tàng tỉnh
1 Trịnh Đình Dương Giám đốc 3 854 526
  7. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn
1 Nguyễn Thế Việt Giám đốc 3 711 513
2 Vũ Vương Huỳnh Phó giám đốc 0912 395 816
3 Lê Thế Cử Phó giám đốc 0983 293 193
  8. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
1 Trương Hải Thọ Phó giám đốc - PT 3 856 740
2 Vũ Hàn Hải Phó giám đốc 0913 310 303
3 Nguyễn Minh Chính Phó giám đốc 0913 293 410
4 Vũ Thị Hảo Phó giám đốc 0915 128 594
5 Vũ Trọng Hải Phó giám đốc 0912 276 132
  9. Ban Nghiên cứu & Biên soạn lịch sử
1 Lê Chí Duẩn Trưởng ban 3 720 039
 10. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ
1 Đỗ Quang Trọng Giám đốc 8 929 181
2 Nguyễn Bá Linh Phó Giám đốc 8 929 567
  11. Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh
1 Vũ Đình Sỹ Phó Giám đốc - PT 9 935 123
2 Bùi Ánh Tuyết Phó Trưởng ban 0934 503 877
  12. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
1 Phạm Văn Đồng Phó Giám đốc – PT 3 598 868
2 Đặng Hữu Thanh Phó Giám đốc 0914 821 009
 
Các bài mới

Album

Album videos