Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch – Bài 3: Chìa khóa đưa du lịch Việt Nam bước vào tương lai số

Chuyển đổi số không chỉ là yếu tố cần thiết để du lịch Việt Nam tiếp tục đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách mà còn là cơ hội để nâng cao hiệu suất hoạt động, tăng trưởng doanh thu.

Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch – Bài 3: Chìa khóa đưa du lịch Việt Nam bước vào tương lai số

Chuyển đổi số không chỉ là yếu tố cần thiết để du lịch Việt Nam tiếp tục đáp ứng nhu cầu ngày càng đa ...

Công bố công khai số liệu bổ thu phí giải quyết thủ tục hành chính tháng 4/2024

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố công khai số liệu bổ thu phí giải quyết thủ tục hành chính tháng 4/2024

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quí I năm 2024

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quí I năm 2024

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023

Album videos