Lễ hội Đền thờ Quang Trung được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 955/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Theo đó, Lễ hội truyền thống Lễ hội Đền thờ Quang Trung ở Lạch Bạng và Cù Lao Biện (Biện Sơn), phường Hải Thanh và xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.


Lễ hội Đền thờ Quang Trung ở Lạch Bạng và Cù Lao Biện được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng Giêng hằng năm.

Vào ngày mùng 5 tháng Giêng hằng năm thị xã Nghi Sơn tổ chức Lễ hội Quang Trung với các nghi thức truyền thống như rước kiệu, tế lễ, đọc chúc văn để cầu mong thần linh, vua Quang Trung phù hộ, che chở thuyền bè ra khơi về lộng an toàn, đánh bắt được nhiều tôm cá, kinh doanh phát đạt, cầu cho quốc thái, dân an. Sau phần lễ là phần hội gồm các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc.

Lễ hội là dịp để tưởng nhớ công ơn người “Anh hùng áo vải”, giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa.


Lễ hội Quang Trung là dịp để tưởng nhớ công ơn vua Quang Trung, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm của Nhân dân đối với việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Lễ hội Đền thờ Quang Trung ở Lạch Bạng và Cù Lao Biện được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là điều kiện để thị xã Nghi Sơn nâng tầm giá trị di sản, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch.

Sỹ Thành (Nguồn THO)

Album

Album videos