Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023. Theo kế hoạch, cuộc thi bắt đầu từ 1-2 đến hết ngày 31-7-2023.

Nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia Cuộc thi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch, thể lệ và phát động Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, ban ngành, đoàn thể của địa phương và Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm thu nhận, đánh giá ban đầu các tác phẩm trên địa bàn mình và nộp trực tiếp về Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh thông qua Trường Chính trị tỉnh.

Các tác giả, nhóm tác giả không thuộc các đối tượng nêu trên gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về Trường Chính trị tỉnh theo địa chỉ: số 120 Đại Mỗ, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời gửi file mềm các tác phẩm dự thi về địa chỉ email: thivietchinhluan35thanhhoa@gmail.com.

Xem toàn bộ kế hoạch, thể lệ, phụ lục định hướng chủ đề tham gia Cuộc thi tại đây.

Nguồn BTH

Album

Album videos