Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận trên 2,48 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch , các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các doanh nhân, nhà hảo tâm đã tham gia ủng hộ với tổng số tiền trên 2,48 tỷ đồng tương ứng với 31 căn nhà tình nghĩa.


Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp.

Chiều 23/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Cuộc vận động).


Toàn cảnh lễ phát động.


Các đại biểu dự lễ phát động.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng đã phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; sự ủng hộ, đồng hành của các cấp, ngành, đoàn thể; cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần, đã giúp đỡ hàng nghìn hộ nghèo, gia đình có khó khăn trong tỉnh có thêm nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng.


Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng phát động Cuộc vận động.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn hàng chục nghìn hộ đang ở nhà tạm, nhà dột nát, nhà xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cần được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các doanh nhân, nhà hảo tâm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” tham gia đóng góp, ủng hộ giúp đỡ gia đình nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn trên địa bàn tỉnh để họ có được ngôi nhà kiên cố, giúp các hộ khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.


Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các doanh nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ.


Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các doanh nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ.


Ban Tổ chức tiếp nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị đầu tiên trong các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh hưởng ứng Cuộc vận động. Ngay tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận trên 2,48 tỷ đồng, tương ứng với 31 căn nhà tình nghĩa.

Sự ủng hộ này không chỉ góp phần tạo điều kiện để người nghèo “an cư lạc nghiệp”, mà còn khẳng định ý nghĩa quan trọng và tính nhân văn cao cả của Chỉ thị số 22-CT/TU cũng như nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Chỉ thị và trách nhiệm cao trong thực hiện của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


“Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025” hướng đến mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9/2025 toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

 
Thùy Linh (Nguồn THO)

Album

Album videos