Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 24/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023.


Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự tại buổi làm việc.


Thành viên Đoàn giám sát tại buổi làm việc.

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày nêu rõ: Giai đoạn 2018-2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết Đảng và các văn bản của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung công việc, phân công nhiệm vụ, thời gian và trách nhiệm tổ chức thực hiện.


Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thủ trưởng cũng như viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh đã nhận thức đúng đắn và thực hiện nghiêm Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để phấn đấu thực hiện đạt được mục tiêu mà Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Châp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ đã đề ra. Bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, như: Đã tổ chức sáp nhập các đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, quy mô nhỏ để giảm đầu mối; đã sắp xếp lại trường, lớp, bố trí đủ sỹ số học sinh trên lớp để đảm bảo công tác dạy và học trong điều kiện thực hiện giảm 10% biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW.


Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Thực hiện nghiêm chỉ tiêu biên chế được Chính phủ, Bộ Nội vụ giao, xây dựng Kế hoạch thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định; năm 2018, đã hoàn thành việc mô tả vị trí việc làm và khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, qua đó góp phần từng bước cơ cấu lại đội ngũ viên chức trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, thực hiện giải quyết chế độ, tinh giản biên chế theo quy định.


Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thời gian qua; đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc; trao đổi những giải pháp trong việc hoàn thiện các cơ chế để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế về quản lý tổ chức bộ máy; việc hoàn thiện cơ chế tài chính, thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập...

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên đã nêu rõ sự quan tâm của tỉnh đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó nhấn mạnh: Thanh Hóa là tỉnh đi đầu trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp và thực hiện tinh giản biên chế. Qua quá trình thực hiện đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong bộ máy và sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức; ngân sách chi cho các đơn vị sự nghiệp giảm, hiệu quả hoạt động được nâng lên.


Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Nêu bật một số vấn đề đặt ra trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp và thực hiện tinh giản biên chế và giao tự chủ tài chính, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Chính phủ, Quốc hội cần có quy định rõ ràng hơn về cơ chế đặt hàng của Nhà nước, có cơ chế để xã hội hoá việc đặt hàng đối với các đơn vị sự nghiệp, đồng thời có quy định để bản thân các đơn vị cũng phải tự đổi mới để tồn tại và phát triển.


Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị, việc thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần có sự linh hoạt, không máy móc, nhất là trong sáp nhập các trường học và trạm y tế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời phải có nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu biên chế trong lĩnh vực giáo dục.


Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp trong hoạt động giám sát và công tác chuẩn bị báo cáo, các nội dung làm việc với Đoàn giám sát của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời bày tỏ sự ấn tượng với những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực thuộc nội dung giám sát.


Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục rà soát, bổ sung, làm rõ một số nội dung, số liệu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời phân tích, đánh giá sâu hơn về mục tiêu sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; việc hoàn thiện cơ chế tài chính, thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập...


Toàn cảnh buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát và yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp thu để bổ sung và hoàn thiện báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023.


Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin thêm về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhóm giải pháp, những kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện trong thời gian tới.


Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Đoàn giám sát của Quốc hội để việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn tiếp theo trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Quốc Hương (Nguồn THO)

Album

Album videos