Công đoàn Cơ quan Sở tổ chứcĐ ại hội Công đoàn, Nhiệm kỳ 2023 – 202

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-CĐVC ngày 25/7/2022 về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kế hoạch số 45/KH-CĐ ngày 21/12/2022 của Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Đại hội Công đoàn trực thuộc và Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Công đoàn Cơ quan Sở đã tổ chức Đại hội vào ngày 19/4/2023.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Tự, Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Sở; đồng chí Tống Văn Thành, Chủ tịch Công đoàn Sở, các đồng chí UVBTV Công đoàn Sở VHTT&DL Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Duy Tự, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở 
chúc mừng Đại hội
Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Báo cáo chính trị Đại hội đã đánh giá sát hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ qua, đặc biệt là với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được và đã nêu lên những mặt hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028.
Công đoàn Cơ quan Sở VHTT&DL nhiệm kỳ 2023-2028, mặc dù còn có những hạn chế, do nhiều mặt tác động khách quan và chủ quan, nhưng công đoàn đã có nhiều chuyển biến hết sức tích cực và có những bước phát triển mới, công đoàn đã luôn đoàn kết, thống nhất tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục những khó khăn, phát huy thành tích, ưu điểm bám sát nhiệm vụ được giao, lãnh đạo cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tống Văn Thành, Chủ tịch Công đoàn Sở đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Cơ quan Sở đã đạt được. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 09 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành công đoàn
 
Trần Thị Hảo

Album

Album videos