100 cán bộ, công chức, viên chức tỉnh được bồi dưỡng kiến thức, pháp luật lĩnh vực TDTT

Sáng 17/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, pháp luật lĩnh vực TDTT cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2023.


Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giảng viên, báo cáo viên và các học viên lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có 100 học viên lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức, viên chức phòng văn hóa - thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các sở, ngành có liên quan, các liên đoàn, hiệp hội, CLB TDTT trên địa bàn tỉnh.


Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Diễn ra trong 3 ngày, giảng viên thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các báo cáo viên truyền đạt nhiều nội dung quan trọng như: một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT; hoạt động thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh hoạt động thể thao; nhận diện rõ một số các hành vi vi phạm hành chính trong kinh doanh hoạt động thể thao; xử lý vướng mắc đối với hộ kinh doanh và tổ chức khác khi kinh doanh hoạt động thể thao.


Hình ảnh tại lớp tập huấn

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn phổ biến, thảo luận về các quy định trong quy hoạch sử dụng đất TDTT; quy định về tổ chức giải TDTT quần chúng các cấp (tỉnh, liên tỉnh, huyện, liên huyện; xã, liên xã; cơ quan, đơn vị); cập nhật các quy định của pháp luật về lĩnh vực TDTT; hướng dẫn tổ chức, quản lý các hoạt động TDTT tại địa phương, cơ sở; công tác quản lý các công trình cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT; các văn bản luật, quy định tổ chức các giải TDTT cấp cơ sở và cấp tỉnh...


Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn là dịp để trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức, quy định mới trong lĩnh vực TDTT nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, nhu cầu hưởng thụ TDTT của Nhân dân.


Giảng viên thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt các nội dung, chuyên đề của lớp tập huấn

Đây cũng là dịp để các giảng viên, học viên cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho các học viên, giúp học viên có thể vận dụng, tổ chức, triển khai tốt các nhiệm vụ chuyên môn của mình về công tác TDTT tại cơ sở.

Các học viên sau khi hoàn thành lớp học sẽ được cấp chứng chỉ và trở thành hạt nhân quan trọng trong việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức các hoạt động TDTT tại địa phương, đơn vị mình, qua đó tiếp tục thúc đẩy phong trào TDTT, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị mình.

Mạnh Cường (Nguồn THO)

Album

Album videos