Hội nghị hướng dẫn triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP và Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 15/4/2024, tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP và Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; lãnh đạo UBND, lãnh đạo phòng Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; các cán bộ, công chức văn hóa cấp huyện, cấp xã, cùng các cơ quan báo, đài địa phương đến dự và đưa tin.

Toàn cảnh hội nghị
 Tại Hội nghị, các đại biểu, học viên đã được nghe TS. Hoành Minh Thái - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch truyền đạt, triển khai nội dung Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và Nghị định số 86/2023/NĐ-CP về quy định khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; đồng thời hướng dẫn cách thức tuyên truyền, trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, cũng như các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung 2 Nghị định tại cơ sở, qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại diện mạo, không gian sống giàu giá trị văn hóa, văn minh, tiến bộ trong các khu dân cư.          
Trịnh Thị Thủy

Album

Album videos