Hội nghị Ban chỉ đạo Công tác gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 26/7/2023, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hoá tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh chủ trì cuộc họp, cùng các thành viên và thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi lĩnh vực Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình - Sở VHTTDL, Báo Thanh Hoá và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá đến dự và đưa tin.

Toàn cảnh Hội nghị BCĐ công tác gia đình tỉnh Thanh Hoá
Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành thành viên BCĐ công tác gia đình tỉnh đã linh hoạt tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 271/KH-UBND của UBND tỉnh với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp và hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã có sự đồng bộ, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội đã có sự phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản luật và các hoạt động về công tác gia đình; Công tác phòng, chống bạo lực gia đình đã có sự chuyển biến tích cực. Các mô hình về gia đình tiếp tục được triển khai và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh và trở thành nơi sinh hoạt bổ ích cho các gia đình; Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình được đẩy mạnh với nhiều hình thức thu hút được sự quan tâm và tham gia thực hiện của các gia đình. Nhờ vậy các loại tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình được hạn chế, các giá trị văn hoá truyền thống được giữ gìn và phát huy; Các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế hạnh phúc, tháng hành động quốc gia phòng, chống BLGĐ được tổ chức rộng khắp trên toàn tỉnh với nhiều hoạt động sôi nổi, tạo được sự quan tâm tích cực của các cấp chính quyền, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các gia đình trên toàn tỉnh. Đặc biệt Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ngành thành viên BCĐ Công tác gia đình tỉnh tổ chức Chương trình truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2023, thông qua Chương trình truyền thông, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng, lan toả đến mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ và hạnh phúc.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những tồn tại hạn chế, đưa ra những giải pháp khắc phục và phương án triển khai hiệu quả công tác gia đình trong những tháng cuối năm. Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh thống nhất tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên triển khai tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình. Chỉ đạo các ngành thành viên, địa phương quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trong tình hình mới và phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.
Lê Ý Nhi

Album

Album videos