Thông tin địa chỉ các khu du lịch

THÔNG TIN ĐỊA CHỈ CÁC KHU DU LỊCH
1. Trung tâm bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ
Địa chỉ: Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0237.8929.181
2. Khu du lịch Văn hóa Lịch sử Hàm Rồng
Địa chỉ: Phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: 0237.8622.240
3. Khu Di tích Lịch sử Lam Kinh
Địa chỉ: Xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.8935.171
4. Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Bến En
Địa chỉ: Xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.983.719
5. Khu du lịch biển Sầm Sơn
Địa chỉ: Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
6. Khu du lịch biển Hải Hòa
Địa chỉ: Xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02378.717.363
7. Khu du lịch biển Hải Tiến
Địa chỉ: Xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
8. Khu du lịch biển Tiên Trang
Địa chỉ: Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
9. Di tích lịch sử văn hóa đền Bà Triệu
Địa chỉ: Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.743.555
10. Khu du lịch Suối cá Cẩm Lương    
Địa chỉ: Xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.528.093
11. Khu du lịch sinh thái Pù Luông
Địa chỉ: Huyện Quan Hóa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.880.671
12. Khu du lịch sinh thái Pù Hu
Địa chỉ: Huyện Quan Hóa, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
13. Khu du lịch sinh thái Xuân Liên
Địa chỉ: Xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.555.026
14. Khu du lịch Động Từ Thức
Địa chỉ:  Xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại (UBND xã Nga Thiện): 02373.784.930
15. Khu du lịch Thác Voi
Địa chỉ: Xã Thành Vân, hyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại (UBND xã Thành Vân): 02373.847.006
16. Khu du lịch Hang Con Moong
Địa chỉ: Xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại (UBND xã Thành Yên): 02378.898.089
17. Khu du lịch Thác Ma Hao
Địa chỉ: Xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại (UBND xã Trí Nang): 02378.890.333
18. Khu du lịch Động Bo Cúng
Địa chỉ: Xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
19. Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng
Địa chỉ: Lô C2, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hoá.
Điện thoại: 0237. 8622 240.

Album

Album videos