Thanh Hóa: Kết quả kinh doanh du lịch tháng 3/2024

Tháng 3 năm 2024, tổng lượt khách ước đạt 951.600 lượt khách, tăng 11,3% so cùng kỳ với năm 2023 (trong đó khách quốc tế ước đạt :17.700 lượt khách, tăng 19,6% so với cùng kỳ 2023); Tổng thu du lịch đạt: 856 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ tháng 3/ 2023 (trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế: 7.400.000 USD, tăng ).
Phạm Thị Ngọc

Album

Album videos