Thanh Hóa: Kết quả kinh doanh du lịch Quý I/2024

 Quý I/2024, tổng lượt khách ước đạt 2.543.600 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ 2023, trong đó khách quốc tế 33.700 lượt khách, tăng 10,1% so với cùng kỳ 2023; tổng thu du lịch 2.408,5 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ 2023, trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế: 14.770.000 USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2023.
Phạm Thị Ngọc

Album

Album videos