Năm 2024, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh phấn đấu đón trên 350.000 lượt khách

Năm 2024, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh phấn đấu đón trên 350.000 lượt du khách.


Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh thu hút đông đảo du khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh.

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của du khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh, thời gian qua Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã tăng cường đầu tư nâng cấp, cải tạo khu di tích, như: Đầu tư tu bổ, tôn tạo các toà thái miếu tả vu, hữu vu của chính điện; Đền thờ Bà hàng dầu ở núi Dầu.


Để thuận lợi cho du khác đến dâng hương, tham quan, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã đầu tư hệ thống xe điện để đưa đón du khách.

Cùng với đó, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh còn đầu tư 10 chiếc xe điện để đưa đón khách đến các điểm tham quan, tăng cường các sản phẩm đặc sản của địa phương phục vụ du khách. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Năm 2023, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã đón gần 299.000 lượt du khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh.

Năm 2024, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đặt ra mục tiêu đón trên 350.000 lượt du khách.

Khắc Công (Nguồn THO)

Album

Album videos