Kết quả kinh doanh thực hiện tháng 2 và 2 tháng năm 2024

* Tháng 2/2024, tổng lượt khách ước đạt 1.290.000 lượt khách, tăng 34,4%   so với tháng 2/2023 (trong đó khách quốc tế ước đạt :11.300 lượt khách); Tổng thu du lịch đạt: 1.210 tỷ đồng, tăng 46% so với tháng 2/ 2023 (trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế: 5.350.000 USD).
* 2 tháng năm 2024, tổng lượt khách ước đạt 1.592.000 lượt khách, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2023, trong đó khách quốc tế 16.000 lượt khách; tổng thu du lịch 1.552,5 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2023, trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế: 7.370.000 USD)
                                                                                                                Phạm Thị Ngọc

Album

Album videos