Kết quả các chỉ tiêu du lịch thực hiện tháng 10/2023 và 10 tháng năm 2023

Thực hiện tháng 10 năm 2023 Thanh Hoá đón được 205.400 lượt khách, tăng 18,9% so với cùng kỳ 2022 (trong đó khách quốc tế 51.800 lượt khách); tổng thu du lịch đạt 489 tỷ đồng, tăng 34,0% so với cùng kỳ 2022 (trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế 24.200.000 USD).
Thực hiện 10 tháng năm 2023 Thanh Hoá đón được 11.891.000 lượt khách, tăng 12,6% so với cùng kỳ 2022, đạt 99,2% kế hoạch năm 2023 (trong đó khách quốc tế 500.800 lượt khách); tổng thu du lịch đạt 23.223 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ 2022, đạt 96% kế hoạch 2023 (trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế 229.350.000 USD).

(Ảnh khu du lịch Suối cá Cẩm Lương)
 
Phạm Thị Ngọc

Album

Album videos