Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Dự án: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền
Hãng hàng không Việt Nam Airlines tại thành phố Thanh Hóa
 
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ quan/chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
2. Địa chỉ: số 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.
3. Điện thoại: 037 666.0000, Fax : 0373 666.0001; Email: ledinhluong2968@gmail.com
4. Tên dự án: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cho Hãng hàng không Việt Nam Airlines tại thành phố Thanh Hóa.
B. NỘI DUNG THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Xây dựng công trình
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
3. Giá gói thầu: 2.251.088.000đ
4. Giá trúng thầu: 2.198.570.000đ
5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hatuba
6. Quyết định phê duyệt: 359/QĐ-SVHTTDL ngày 17/8/2015 của Giám đốc Sở VHTT&DL Thanh Hóa
7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng

Album

Album videos