Thông báo đấu giá xe ôtô

Căn cứ Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thanh lý tài sản nhà nước (xe ô tô) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định hiện hành:
1. Tài sản đấu giá:
      01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi nhãn hiệu MITSUBISHI, sản xuất và đưa vào sử dụng năm 2002; xuất xứ Việt Nam, biển đăng ký: 36B-2449, số máy 4G92NJ5181, số khung: RLA00CK4A2100029.
2. Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn)
3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 150.000đ/01 hồ sơ tham gia đấu giá;
- Tiền đặt trước: 14.000.000đ/01 hồ sơ tham gia đấu giá.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước và đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày 08/01/2018 đến ngày 09/01/2018 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
- Thời gian bán và nộp hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày 03/01/2018 đến ngày 16/01/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính ngày 12,15,16/01/2018.
Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, số: 224704070003371 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank).
- Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 00 phút, ngày 19/01/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa. h hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, số: 22470407000337
5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ theo quy định trong quy chế đấu giá và các quy định hiện hành.
6. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp, trả giá nhiều vòng tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: trả giá lên
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa - Tầng 2, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, P.Đông Hương, TPTH, ĐT: 02373.859.453./.

Album

Album videos