Xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam tại các quốc gia là cần thiết và ý nghĩa

Trong những năm qua, dù đã được quan tâm, nhưng việc đầu tư phát triển văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế, nguồn lực đầu tư cho văn hóa còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam tại các quốc gia là cần thiết và ý nghĩa

Trong những năm qua, dù đã được quan tâm, nhưng việc đầu tư phát triển văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế, nguồn ...

Thanh Hoá: Hoàn thiện thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần người dân

Thiết chế văn hóa cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng dân cư, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ...

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dưới nước: Cần ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Lịch sử phong phú như vậy đã dẫn đến sự tồn tại của nhiều địa điểm nơi tàu bị đắm và hiện vật mang ý nghĩa văn hóa và xã ...

Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ngày hội sách và trao quà khuyến học tại Trường THCS Thọ Thế, huyện Triệu Sơn

Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty cổ phần Dạ Lan và Trường THCS Thọ Thế tổ chức Ngày hội sách và ...

Album videos