Danh bạ điện thoại

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại (0237)
I. LÃNH ĐẠO SỞ
1 Phạm Nguyên Hồng Giám đốc 6 660 099
2 Vương Thị Hải Yến Phó Giám đốc 6 660 077
3 Đỗ Quang Trọng Phó Giám đốc 6 660 088
4 Nguyễn Duy Tự Phó Giám đốc 6 660 066
II. KHỐI ĐOÀN THỂ
       
III. CÁC PHÒNG BAN SỞ
  1. Văn phòng Sở
1 Lê Anh Đức Chánh Văn phòng  6 660 022
2 Nguyễn Văn Ninh Phó Văn phòng 0915 142 439
3 Tống Văn Thành Phó Văn phòng 6 660 005
4 Nguyễn Văn Cường Phó Văn phòng 0949 127 769
  2. Phòng Quản lý Văn hóa
1 Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 6 660 029
2 Nguyễn Văn Tùng Phó phòng 0585 91 6789
  3. Phòng Kế hoạch Tài chính
1 Lê Đình Lương Trưởng phòng 6 660 010
2 Phạm Kiều Oanh Phó phòng 6 660 026
  4. Thanh tra Sở
1 Hà Thị Thủy Chánh Thanh tra 6 660 020
2 Nghiêm Văn Vinh Phó Chánh thanh tra 6 660 021
  5. Phòng Quản lý du lịch
1 Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng 6 660 014
2 Nguyễn Thị Kim Liên Phó phòng 6 660 046
  6. Phòng Quy hoạch Phát triển tài nguyên Du lịch
1 Lê Trung Dũng Trưởng phòng 6 660 226
2 Lê Trạc Nam Phó phòng 6 660 035
  7. Phòng  Quản lý Thể dục thể thao
1 Nguyễn Bá Thịnh Trưởng phòng  6 660 028
2 Lê Đông Dương Phó phòng 6 660 026
3 Hà Thị Kim Nhân Phó phòng 0945 522 112
  8. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
1 Bùi Thị Tuyết Trưởng phòng 6 660 016
2 Vũ Đình Sỹ Phó phòng 0912 194 183
  9. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình
1 Lê Văn Năm Trưởng phòng 6 660 030
2 Lê Ý Nhi Phó phòng 6 660 027
 10. Tổ chức Cán bộ
1 Nguyễn Thị Hoài Trưởng phòng 6 660 017
2 Phạm Thanh Hải Phó phòng 0904 603 222
IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  1. Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa
1 Nguyễn Văn Hải Giám đốc  3 711 843
2 Lê Chí Duẩn Phó giám đốc 3 720 039
  2. Thư viện tỉnh
1 Lê Thiện Dương Phó giám đốc - PT 0946 171 967
  3. Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục thể thao
1 Đàm Văn Long Giám đốc  
2 Lê Xuân Dương Phó giám đốc 0912 275 537
3 Lê Nam Trung Phó giám đốc 3 727 418
4 Trịnh Đình Long Phó giám đốc 0983 293193
  4. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh
1 Nguyễn Thị Mai Hương Giám đốc 0988 886 362
2 Đặng Hữu Thanh Phó giám đốc 0914 821 009
  5. Bảo Tàng tỉnh
1 Trịnh Đình Dương Giám đốc 3 854 526
  6. Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn
1 Vũ Vương Huỳnh Giám đốc  0912 395 816
2 Lê Thế Cử Phó giám đốc 0983 293 193
3 Nguyễn Hữu Chính Phó giám đốc  
  7. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
1 Vũ Hàn Hải Giám đốc 0913 310 303
2 Vũ Thị Hảo Phó giám đốc 0915 128 594
3 Vũ Trọng Hải Phó giám đốc 0912 276 132
 8. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ
1 Nguyễn Bá Linh Giám đốc 8 929 567
 9. Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh
1 Nguyễn Xuân Toán Giám đốc 0983 191 824
2 Bùi Ánh Tuyết Phó Trưởng ban 0934 503 877
 
Các bài mới

Album

Album videos