Thanh Hóa: Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Xây dựng, ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng Yên Trường; Tăng cường quản lý chất lượng các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; Thực hiện khảo sát di tích để nghiên cứu lập hồ sơ xếp hạng năm 2020 là những thông tin văn hóa tiêu biểu tại Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Báo Thanh Hóa

Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 10604/UBND-VX gửi Sở VHTTDL, UBND huyện Thọ Xuân về việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, chuyên môn và chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành để UBND huyện Thọ Xuân triển khai thực hiện, hoàn thành dự án Trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường và sưu tầm, bài trí nội thất, đồ thờ tại các công trình thuộc khu di tích theo quy định. Xây dựng, ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về ý nghĩa, giá trị lịch sử của khu di tích; xây dựng tuyến tham quan, kết nối du lịch giữa khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường với các di tích, khu du lịch trên địa bàn huyện, tỉnh,...

UBND huyện Thọ Xuân chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan, khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành các công việc có liên quan đến dự án Trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường và bài trí nội thất, đồ thờ tại các công trình thuộc khu di tích theo quy định, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 8243/UBND-THKH ngày 24/6/2020; phối hợp với Sở VHTTDL để được hướng dẫn về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật.

Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường là địa danh gắn liền với sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử và nhân văn sâu sắc; thể hiện sự trân trọng tri ân, tôn vinh công lao to lớn của những bậc cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản trung kiên của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời là địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống anh hùng và cách mạng của quê hương cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ.

Tăng cường quản lý chất lượng các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa

Trong thời gian qua, các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ngày càng phát triển, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Về hoạt động văn hóa, bám sát nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trọng tâm là xây dựng làng, bản văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án "Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Đồng thời hướng dẫn các địa phương thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí lành mạnh và các trò chơi, trò diễn dân gian giàu bản sắc văn hóa dân tộc... góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên cũng ngày càng phát triển. Kịch bản, nội dung, các chương trình nghệ thuật không ngừng được đổi mới, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng. Giai đoạn 2011-2020 đã xây dựng được 70 vở diễn mới; khôi phục trên 130 vở diễn cũ; biểu diễn trên 6.000 buổi, thu hút trên 4,8 triệu lượt người xem.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh phần lớn đã được thẩm định, cấp phép hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Công tác tuyên truyền được các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tự giác bài trừ, tiêu huỷ các văn hoá phẩm độc hại, chấp hành quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở VHTTDL luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định cấm đối với cơ sở sản xuất, nhập khẩu những phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa, sách, báo, lịch, tranh, ảnh có nội dung không lành mạnh, kém về chất lượng nghệ thuật, không đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Kiểm tra chấn chỉnh việc lưu hành các phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách, báo, lịch, tranh, ảnh; phát hiện sai phạm, tịch thu và tiêu huỷ các văn hoá phẩm có nội dung dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân vi phạm. Khuyến khích các sản xuất và nhập khẩu phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc có nội dung lành mạnh, có chất lượng nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Nghiêm cấm việc lưu hành phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, sách, báo, tranh, ảnh có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực… Thông qua các hoạt động trong công tác thanh, kiểm tra của ngành chức năng và địa phương, ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh dịch vụ văn hóa đã được nâng cao; nội dung các hoạt động văn hóa đi vào nền nếp..., góp phần thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Thực hiện khảo sát di tích để nghiên cứu lập hồ sơ xếp hạng năm 2020

Phát huy những kết quả đã đạt được tháng 7/2020, tháng 8/2020, ngành VHTTDL tỉnh Thanh Hóa bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, của Bộ VHTTDL, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các ngày kỷ niệm: Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); Ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28/8); 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930-29/7/2020); tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; triển khai tập huấn công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể huyện Thọ Xuân và huyện Bá Thước; tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo tồn Di sản Văn hóa huyện Thọ Xuân và huyện Bá Thước; kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể huyện Thọ Xuân và huyện Bá Thước; thực hiện việc khảo sát di tích để nghiên cứu lập hồ sơ xếp hạng năm 2020; danh sách di tích đạt tiêu chí để lập hồ sơ xếp hạng trình Giám đốc Sở phê duyệt thực hiện.

Đồng thời triển khai các nhiệm vụ xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2021; xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X; triển khai các nội dung quy trình để xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân dân gian", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021, tỉnh Thanh Hóa; xây dựng hướng dẫn, triển khai Kế hoạch tổ chức Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh lần thứ XVIII; Liên hoan Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Thanh Hóa - 2020; tiếp tục các bước quy trình thẩm định hồ sơ Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Sầm Sơn…

Ngành cũng đặt ra nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh nâng cao chất lượng các hoạt động: biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, thư viện, bảo tàng, báo chí, nghiên cứu và biên soạn lịch sử, quản lý và bảo tồn phát huy di sản văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân trong, ngoài tỉnh, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo./.

Thanh Thủy (Nguồn BVHTTDL)

Album

Album videos