Phối hợp xây dựng hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi UBND tỉnh Hòa Bình về việc phối hợp triển khai thực hiện xây dựng hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý tham gia, phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện xây dựng hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chủ trì, cùng với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong tỉnh căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình để triển khai thực hiện xây dựng hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới theo quy định.

Nguồn BTH

Album

Album videos