Khẩn trương hoàn thiện kịch bản tổng thể Ngày hội văn hoá dân tộc Mường lần thứ 2

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc khẩn trương hoàn thiện kịch bản tổng thể Ngày hội Văn hoá dân tộc Mường lần thứ 2 tại tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá dân tộc Mường lần thứ 2 tại tỉnh Thanh Hóa, năm 2020, căn cứ văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ 2 về dự thảo kịch bản tổng thể Lễ khai mạc, bế mạc và mẫu thiết kế sân khấu để khẩn trương chỉ đạo đơn vị, cá nhân liên quan tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh kịch bản tổng thể, xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định, thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất hồ sơ và các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Nguồn BTH

Album

Album videos