Hồn quê qua những giếng làng

Hình ảnh giếng làng đã ăn sâu vào ký ức của biết bao thế hệ người dân ở các làng quê trong tỉnh. Ngày nay giếng làng không còn là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, nhưng ở nhiều vùng quê trong tỉnh giếng làng vẫn được giữ gìn, bảo vệ.
Giếng làng của ở xã Đông Xuân (Đông Sơn)

Làng Vân Xá, xã Hoạt Giang (Hà Trung) hiện còn lưu giữ 3 giếng làng cổ.

Những giếng làng ở xã Hoạt Giang được xây dựng cách đây hàng trăm năm.

Giếng làng Yên Đông, xã Quảng Yên (Quảng Xương) được người dân đóng góp đầu tư khôi phục

Giếng làng Yên Xá, xã Yên Dương (Hà Trung) được người dân xây dựng theo hình bán nguyệt.

Hình ảnh giếng làng đã ăn sâu vào tiềm thức biết bao thế hệ ở các vùng quê trong tỉnh.

Hình ảnh đặc trưng của cây đa, giếng nước...

Ngày nay, người dân ở các làng quê trong tỉnh tích cực đóng góp trùng tu giếng làng lưu giữ nét hồn quê trong xây dựng nông thôn mới

Lê Hợi (Nguồn BTH)

Album

Album videos