Đổi mới, sáng tạo, chăm lo sự nghiệp chung để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Đổi mới, sáng tạo, chăm lo sự nghiệp chung để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Kính thưa đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương!

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, xin chân thành cám ơn Đại hội đã dành cho chúng tôi những tình cảm rất tốt đẹp, thắm đượm tình đồng chí sâu sắc.

Thưa toàn thể Đại hội,

Cùng với một số đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XVIII, cá nhân tôi và đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cho đến nay đã có thời gian công tác trên dưới 35 năm. Trong suốt quá trình công tác của mình, mỗi chúng tôi luôn được cán bộ, đảng viên và đồng nghiệp; luôn được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quan tâm giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, cá nhân chúng tôi không chỉ được thử thách, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm công tác từ thực tiễn hết sức sôi động của cuộc sống, mà còn được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình, được chứng kiến những giai đoạn khó khăn; được chứng kiến những chủ trương, quyết sách có tính bước ngoặt của Đảng bộ tỉnh ở những thời điểm quan trọng để đặt nền móng cho sự phát triển, cho sự bứt phá đi lên, cho những đổi thay trên quê hương Thanh Hóa chúng ta hôm nay.

Những nhiệm kỳ gần đây, được sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã giao chúng tôi giữ các cương vị: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh gánh vác công việc của Đảng bộ và chịu trách nhiệm với phong trào của địa phương.

Nhận thức rõ trọng trách to lớn đó, bằng tất cả trí tuệ, sức lực và tâm huyết của mình, chúng tôi và tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tập thể HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã cùng quân và dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả rất ấn tượng trên các lĩnh vực. Ở thời điểm này, quy mô nền kinh tế tỉnh ta đã đứng thứ 8 cả nước và từng bước trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Để đạt được kết quả ấy, những nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã tập trung rất cao tổ chức triển khai thực hiện những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội mà các thế hệ lãnh đạo của tỉnh đã dầy công đúc kết; đồng thời, chủ động, sáng tạo đề ra nhiều chủ trương, quyết sách mới phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, của đất nước trong điều kiện hội nhập và diễn biến bất thường của thiên tai, dịch bệnh.

Mặc dù đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, song với tinh thần khiêm tốn, cầu thị của người đảng viên, nhìn lại những việc đã làm, mỗi người chúng tôi không khỏi băn khoăn, trăn trở, bởi tỉnh ta vẫn là tỉnh nghèo, chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn bình quân chung cả nước; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhất là ở khu vực miền núi chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; chỉ số cải cách hành chính xếp thứ hạng thấp so với cả nước; vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa thật sự tâm huyết, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ,...

Khó khăn, thách thức là thế, nhưng phía trước chúng ta cũng có không ít thời cơ và thuận lợi mới:

- Nhiều dự án lớn về hạ tầng kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục... đã và đang triển khai hoặc đã hoàn thành;

-Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và nhiều dự án sản xuất công nghiệp khác đã, đang triển khai và hoàn thành đi vào vận hành thương mại;

- Kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được tích lũy;

- Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Những định hướng và giải pháp lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn, định hướng đến năm 2030 cũng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII cụ thể hóa một bước, đồng thời đã chuẩn bị nguồn lực khá lớn cho giai đoạn tới.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, là nguồn lực to lớn, mở ra thời cơ, vận hội mới để Thanh Hóa bước vào giai đoạn “đột phá và tăng tốc” trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Có thể nói rằng, đường lớn đã mở, thời cơ và vận hội là khá rõ; vấn đề còn lại phụ thuộc vào sự quyết tâm, sự đồng thuận của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh; phụ thuộc vào sự linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt hành động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể và nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Bằng những trải nghiệm của bản thân mình, trong đó có khoảng thời gian 10 năm được giao trọng trách là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của tỉnh, trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, cá nhân chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng: Nhiệm vụ dù khó đến mấy, nhưng mỗi chúng ta luôn trăn trở, suy nghĩ và bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình, trên cơ sở phát huy trí tuệ, chung sức, đồng lòng của tập thể thì chắc chắn sẽ làm được. Đồng thời, trong lãnh đạo, chỉ đạo, phải xác định cho được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá; tập trung, ưu tiên bố trí nguồn lực; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; ban hành cơ chế, chính sách phù hợp; tranh thủ được sự quan tâm, ủng hộ giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh bạn... chắc chắn sẽ tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và như vậy, đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, là hoàn toàn hiện thực.

Để thực hiện cho được “khát vọng thịnh vượng” mà Đại hội sẽ Nghị quyết, ngoài việc phát huy trí tuệ, chung sức, đồng lòng của tập thể, mỗi đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, mỗi đồng chí đứng đầu các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, phải thật sự trăn trở với nhiệm vụ được giao, phải luôn đổi mới, tìm tòi, sáng tạo và chăm lo cho sự nghiệp chung. Làm sao để tổng kết nhiệm vụ của mỗi năm, của nhiệm kỳ; mỗi ngành, mỗi địa phương đều có những việc làm mới, kết quả mới, bằng những con số biết nói và bằng những sản phẩm cụ thể, đó chính là thước đo giá trị nhất, là sự đánh giá chính xác nhất năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đầu để báo cáo với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thưa toàn thể Đại hội,

Tại Đại hội này, trong 22 đồng chí không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiều đồng chí được nghỉ công tác, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định, có đồng chí đảm nhận công việc khác, song cá nhân chúng tôi và các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của tỉnh, luôn dõi theo mỗi bước trưởng thành của Đảng bộ; vui với những thành tựu đạt được trên tất cả các ngành, lĩnh vực; phấn khởi trước những “thay da đổi thịt” trên mọi vùng quê trong tỉnh. Đồng thời, cũng sẵn sàng chia sẻ và đóng góp những kinh nghiệm của mình đối với các đồng chí đương nhiệm, nguyện cùng các đồng chí và Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu xây dựng Thanh Hoá đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2045 là tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc sức khoẻ toàn thể các đồng chí.

Xin trân trọng cám ơn Đại hội./.

Nguồn BTH

 

Album

Album videos