Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa

STT Số hồ sơ TTHC LĨNH VỰC VĂN HÓA Biểu mẫu
A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
I Lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
1
T-THA-289318-TT
 
Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Mẫu số 02
Mẫu số 03
II Lĩnh vực Điện ảnh
2   Cấp giấy phép phổ biến phim Mẫu số
Mẫu số
3   Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Mẫu số
Mẫu số
III Lĩnh vực: Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
4 T-THA-289319-TT Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
5 T-THA-289320-TT Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
Mẫu số 04
6 BVH-THA-278801 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Mẫu số 05
7 T-THA-289322-TT Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu số 07
Mẫu số 08
8 T-THA-289323-TT Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu số 09
Mẫu số 10
9 T-THA-289324-TT Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu số 01
Mẫu số 02
10 T-THA-289325-TT Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu số 03
Mẫu số 04
IV Lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn
11
BVH-THA-278969
 
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Giấy đề nghị
12 T-THA-289327-TT Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Mẫu số 03
13 T-THA-289328-TT Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Mẫu số 02
14 T-THA-289329-TT Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Mẫu số 04
Mẫu số 05
Mẫu số 10
15 BVH-THA-278976 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Đơn đề nghị
16 T-THA-289331-TT Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Mẫu số 01
17 T-THA-289332-TT Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Mẫu số 06
Mẫu số 07
V Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở
18 BVH-THA-278903 Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Mẫu số 04
VI Lĩnh vực: Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh
19 BVH-THA-279061 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mẫu số 03
20 T-THA-289350-TT Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Mẫu số 02
21   Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Mẫu số 03
22 T-THA-289352-TT Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh Mẫu số 05
VII Lĩnh vực: Thư viện
23 T-THA-289354-TT Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên Mẫu số 01
Mẫu số 02
VIII Lĩnh vực: Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh
24 BVH-THA-279062 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Mẫu số 04
25 BVH-THA-278915 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mẫu số 06
26 BVH-THA-278921 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mẫu số 09
27 BVH-THA-278919 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mẫu số 08
IX Lĩnh vực: Quảng cáo
28 T-THA-289337-TT Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Mẫu số 05
29 T-THA-289338-TT Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo  

Album

Album videos