Khơi dậy lòng tự hào, tự tôn khí phách Bà Triệu

Khơi dậy lòng tự hào, tự tôn khí phách Bà Triệu

Nữ tướng Triệu Thị Trinh và anh trai Triệu Quốc Đạt đã dựng cờ, dấy binh khởi nghĩa, thu hút đông đảo nghĩa quân, binh sĩ tham gia.

Rước kiệu - nét đặc sắc trong lễ hội đền Bà Triệu

Rước kiệu - nét đặc sắc trong lễ hội đền Bà Triệu

Lễ hội Bà Triệu và hiện tượng kiệu bay là hiện tượng độc đáo, mang giá trị nhân văn sâu sắc, vừa cho thấy sự phong phú, đa dạng trong thực hành tín ngưỡng ...

Xây dựng hệ giá trị con người gắn với hệ giá trị văn hóa Việt Nam

Theo dự thảo, nguyên tắc xác định hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam được xác định trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các giá trị truyền thống, ...

Xem tiếp

Xây dựng công nghiệp văn hoá: Bước tiến của công nghiệp điện ảnh Việt Nam

Đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và mang đến cho công chúng các sản phẩm văn hóa đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, thụ hưởng, ...

Xem tiếp

Di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam: Kho báu bị quên lãng?

Hiếm có quốc gia nào trên thế giới lại có lịch sử văn hiến lâu dài với mật độ “dày đặc” các di sản văn hóa bao gồm cả di sản văn hóa vật thể và phi vật ...

Xem tiếp

Đi lễ đầu xuân: Góc nhìn của các nhà văn hóa

Từ niềm tin tâm linh, tín ngưỡng, đi lễ đầu xuân đã trở thành nét văn hóa, nhu cầu thiết yếu trong đời sống tinh thần của người Việt.

Xem tiếp

Nét đẹp trong Tết cổ truyền Việt

Trong tiềm thức của người Việt, Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm khởi đầu cho một năm mới mà còn là nét đẹp văn hóa gắn với giá trị cổ truyền.

Xem tiếp

Đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã có công văn số 91/VHCS- QLHĐLH gửi các Sở VHTT, Sở VHTTDL về việc Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm ...

Xem tiếp

Khôi phục lễ hội Chá Mùn

Huyện Lang Chánh luôn coi trọng việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có lễ hội Chá Mùn của đồng bào dân tộc Thái đen ở xã ...

Xem tiếp

Xây dựng làng, bản văn hóa gắn với giữ gìn văn hóa dân tộc

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, những năm qua huyện Quan ...

Xem tiếp

Album

Album videos