Xã Đồng Tiến đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM

Ngày 3/12, xã Đồng Tiến (huyện Triệu Sơn) đã tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM).
IMG_0108.JPG
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh traoBằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và tiền thưởng cho xã Đồng Tiến.
Khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã Đồng Tiến chỉ đạt 9/19 tiêu chí, 10 tiêu chí còn lại chủ yếu là các tiêu chí thuộc nhóm hạ tầng, kinh tế - xã hội cần nhiều nguồn lực mới đáp ứng được yêu cầu đề ra. Cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã đã quyết tâm và nỗ lực để hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NMT vào cuối năm 2015. 
Sau 5 năm xây dựng NTM, xã Đồng Tiến đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng 13,67%. Cơ cấu trong các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, hộ khá giàu chiếm trên 70%, hộ nghèo giảm còn 4,61%. Trong xây dựng cơ sở hạ tầng, xã đã nhựa hóa 2,5 km đường trục xã, bê tông hóa 9km đường trục thôn, 100% đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, cứng hóa 20/21 km đường trục chính nội đồng, kiên cố hóa 21,3 km kênh mương, hệ thống giao thông thủy lợi đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh. Các trường học, trạm y tế của xã đều đạt chuẩn Quốc gia, trung tâm hành chính của xã khang trang, sạch đẹp.
Linh Hương

Album

Album videos