TTHC BCCI

STT Số hồ sơ TTHC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1 1.003560.000.00.00.H56 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh
2 1.000883.000.00.00.H56 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn
3 1.004628.000.00.00.H56 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
4 1.004594.000.00.00.H56 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch
5 1.004528.000.00.00.H56 Thủ tục công nhận điểm du lịch
6 1.004623.000.00.00.H56 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
7 1.001822.000.00.00.H56 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
8 1.003901.000.00.00.H56 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Album

Album videos