Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa thông báo tuyển viên chức năm 2019

1.Vị trí việc làm cần tuyển: Di Sản viên hạng III, Mã số:  V.10.05.17
2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Người tốt nghiệp đại học trở lên, học đúng chuyên ngành Bảo Tàng ở trong nước và ngoài nước.
3.Số lượng cần tuyển dụng: 01 Di sản viên hạng III.
4.Địa điểm nhận hộ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa, (Tầng 7, trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa).
Thời gian nộp hồ  sơ từ ngày 20 tháng 11 năm 2019  đến ngày 19 tháng  12
năm 2019 (vào giờ làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6).
            5. Hình thức và nội dung xét tuyển:
            - Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
            - Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
6. Chi tiết tra cứu:  Trong Phương án tuyển dụng số: 345/ PA-TTBTDSVH ngày 20 tháng 11 năm 2019 được niêm yết trên bảng thông tin Cơ quan Trung  tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa.

Album

Album videos