Trưng bày “Không gian di sản văn hóa xứ Thanh”

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018); mừng Xuân Mậu Tuất 2018, ngày 2/2, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trưng bày giới thiệu “Không gian di sản văn hóa xứ Thanh”.
BTC đã trưng bày gần 500 ảnh, hiện vật giới thiệu không gian di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Đông đảo học sinh tham quan “Không gian di sản văn hóa xứ Thanh”.
Ngay trong ngày đầu tiên, cuộc trưng bày đã thu hút đông đảo người dân thành phố đến tham quan. Thông qua di sản văn hóa cho thấy vùng đất xứ Thanh có quá trình hình thành và phát triển liên tục, với sự phát triển từ thời đại đồ đá, đến văn hoá Đông Sơn rực rỡ - đỉnh cao là sự hình thành và phát triển của nhà nước Văn Lang thời đại các Vua Hùng. Trải qua các triều đại phong kiến: Tiền Lê, Hậu Lê, Lý, Trần, Hồ, Nguyễn đến hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc: Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thanh Hóa vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương vững chắc, cung cấp sức người, sức của cho các chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc.
“Không gian di sản văn hóa xứ Thanh” giúp công chúng biết nhiều hơn với những giá trị di sản vật thể, phi vật thể đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.Qua  góp phần tuyền truyền, giáo dục công chúng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị biểu trưng, độc đáo của di sản văn hóa xứ Thanh trong tiến trình hội nhập và phát triển.
Không gian trưng bày sẽ kéo dài từ nay cho đến hết tháng 2/2018 để phục vụ các tầng lớp nhân dân tham quan, tìm hiểu và vui Xuân, đón Tết.
Phương Anh
 

Album

Album videos