Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022

Sáng 27-8, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII được tổ chức để bàn và quyết định những nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã yêu cầu ngay sau kỳ họp, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 6-12-2021, Kết luận số 847-KL/TU ngày 6-7-2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022. Báo Thanh Hóa điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng.

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; sau 1/2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.


Các đại biểu dự kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại kỳ họp quan trọng này, HĐND tỉnh đã xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020” và 1nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.


Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; ngay sau kỳ họp này, tôi đề nghị HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06-12-2021, Kết luận số 847-KL/TU ngày 06-7-2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả các phương án, biện pháp, giải pháp phòng chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi, tiêm mũi nhắc lại đối với người từ 18 tuổi trở lên; quan tâm động viên đội ngũ y bác sĩ cả về vật chất và tinh thần, có phương án bảo đảm về cơ sở vật chất, không để thiếu vật tư, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, để chủ động phòng chống dịch khi có tình huống xảy ra; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch.

Thứ hai, UBND tỉnh tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương khẩn trương hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 cấp tỉnh; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản về quy trình thực hiện 4 chính sách đặc thù thuộc lĩnh vực tài chính theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội, để triển khai thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án đã được HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua tại các kỳ họp thứ 7, thứ 8 và kỳ họp lần này; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023 trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thứ ba, các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; thực hiện quyết liệt Kế hoạch giải phóng mặt bằng; đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đang triển khai, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2022; thực hiện tốt công tác thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2022 tăng so với số thu thực hiện năm 2021; cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng định mức cho chi đầu tư phát triển, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách để dành nguồn lực thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế và phòng chống dịch COVID-19.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân; quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế; chú trọng đào tạo nghề, gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp và đội ngũ giáo viên để khai giảng năm học 2022 – 2023. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Chăm lo làm tốt công tác quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, vi phạm, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành động, làm đến cùng, làm dứt điểm và đo đếm được kết quả, hiệu quả; khắc phục các “điểm nghẽn”, vướng mắc, khâu chậm trễ, kéo dài trong điều hành, tổ chức thực hiện. Cá thể hóa trách nhiệm, phân công rõ người, rõ việc, rõ yêu cầu khối lượng, chất lượng và tiến độ hoàn thành. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị của cử tri và Nhân dân, nhất là các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của các cơ quan chức năng, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh.

Thứ năm, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành và chính quyền các địa phương tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, nhất là trong công tác phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị khác của tỉnh.

Tại kỳ họp, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung 1 Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tin tưởng rằng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ phát huy cao độ năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình, cùng với HĐND, UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thưa các vị đại biểu! Thưa toàn thể kỳ họp!

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi đánh giá cao và hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Nhân dân; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Một lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn và xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp và qua các đại biểu, xin gửi tới toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin tuyên bố bế mạc kỳ họp./.

Nguồn BTH

Album

Album videos