Thư mời

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TƯỢNG
DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG YÊN TRƯỜNG,
HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA

THƯ MỜI
Tham gia cuộc thi sáng tác biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Với mong muốn lựa chọn được biểu tượng thật đặc sắc, có ý nghĩa đặt trong khuôn viên di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, Thọ Xuân - nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa trân trọng kính mời các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi.
1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 25/4/2017 đến hết ngày 15/8/2017
2. Nội dung, giải thưởng: Có Thể lệ cuộc thi gửi kèm và đăng tải thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, báo Thanh Hóa, báo Văn hóa và Đời sống, Website: svhttdl.thanhhoa.gov.vn
3. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
Phòng Nghiệp vụ Văn hóa -Tầng 5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Số 101 Nguyễn Trãi, Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại: 0237.666.0030 - 0976998585.
Fax: 0237.666.0001; Email: bieutuongyentruongtx@gmail.com
Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức,
cá nhân chuyên nghiệp và không chuyên tham gia cuộc thi.
Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn ! 
-

Album

Album videos