Tham gia tìm hiểu về Cải cách hành chính nhà nước

Nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, ngày 22/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước” tại văn bản số 4761/BVHTTDL-VP.
Hưởng ứng Cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa là một trong số tỉnh thành đã tích cực, khẩn trương phát động, phổ biến, tuyên truyền đến các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở về cuộc thi. Sau khi nhận được công văn phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước”, các cán bộ, công chức, viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng nghiêm túc, nhiệt tình và tham gia viết bài gửi về Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo thời gian phát động.
 
Kết quả cuộc thi được tổng kết và trao giải vào ngày 02/8/2019 tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Lê Khánh Hải trao giải thưởng. Giải thưởng Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước” gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 08 giải khuyến khích cho Giải tập thể; giải cá nhân gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải ba và 15 giải khuyến khích. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đạt được 02 giải thưởng cá nhân (01 giải Ba – Ông Phạm Duy Hà, và 01 giải Khuyến khích – Bà Vũ Thị Ngời).
 
Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước” trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động đã góp phần xây dựng hệ thống cải cách hành chính Nhà nước đơn giản, thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện, đồng thời vẫn đảm bảo công tác quản lý Nhà nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã chúc mừng và đánh giá cao cuộc thi cũng như các cá nhân và đơn vị đã đạt giải, đồng thời khẳng định, cải cách hành chính nhà nước là một nhiệm vụ lớn, cần thiết và hết sức quan trọng, cần có quyết tâm chính trị cao. Thứ trưởng cũng hy vọng, qua cuộc thi, các đơn vị sẽ học hỏi được những cách làm hay, xuất phát từ thực tiễn để áp dụng phù hợp với từng địa phương nhằm đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân, địa phương, cơ sở của mình; đồng thời đánh giá cao việc tổ chức cũng như trao giải về cải cách thủ tục hành chính là cần thiết và nên tiếp tục thực hiện để đem lại lợi ích chung cho toàn xã hội.
Các bài dự thi đạt giải là tài liệu quý, là cơ sở để Bộ nghiên cứu, tổng hợp, rà soát cùng với hệ thống cải cách hành chính hiện hành để tham mưu trình Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống cải cách hành chính trong thời gian tới.
 Vũ Thị Ngời 

Album

Album videos