Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa

STT

Số hồ sơ TTHC

LĨNH VỰC VĂN HÓA

Biểu mẫu

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

I

Lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

1


T-THA-289318-TT
 

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Mẫu số 02
Mẫu số 03

II

Lĩnh vực Điện ảnh

2

 

Cấp giấy phép phổ biến phim

Mẫu số
Mẫu số

3

 

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Mẫu số
Mẫu số

III

Lĩnh vực: Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

4

T-THA-289319-TT

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

5

T-THA-289320-TT

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Mẫu số 01
Mẫu số 02
Mẫu số 03
Mẫu số 04

6

BVH-THA-278801

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Mẫu số 05

7

T-THA-289322-TT

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Mẫu số 07
Mẫu số 08

8

T-THA-289323-TT

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Mẫu số 09
Mẫu số 10

9

T-THA-289324-TT

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Mẫu số 01
Mẫu số 02

10

T-THA-289325-TT

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Mẫu số 03
Mẫu số 04

11

BVH-THA-279104

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Mẫu số 01

12

BVH-THA-279105

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Mẫu số 01

13

BVH-THA-279106

Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Mẫu số 01

14

BVH-THA-279107

Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Mẫu số 01

15

BVH-THA-279108

Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Mẫu số 01

IV

Lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn

16


BVH-THA-278969
 

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Giấy đề nghị

17

T-THA-289327-TT

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Mẫu số 03

18

T-THA-289328-TT

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Mẫu số 02

19

T-THA-289329-TT

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

Mẫu số 04
Mẫu số 05
Mẫu số 10

20

BVH-THA-278976

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Đơn đề nghị

21

T-THA-289331-TT

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

Mẫu số 01

22

T-THA-289332-TT

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

Mẫu số 06
Mẫu số 07

V

Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở

23

BVH-THA-279113

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Vũ trường

Mẫu số 01

24 BVH-THA-279115 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Vũ trường Mẫu số 03

VI

Lĩnh vực: Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

25

BVH-THA-279061

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mẫu số 03

26

T-THA-289350-TT

Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

Mẫu số 02

27

 

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

Mẫu số 03

28

T-THA-289352-TT

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh

Mẫu số 05

VII

Lĩnh vực: Thư viện

29

T-THA-289354-TT

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

Mẫu số 01
Mẫu số 02

VIII

Lĩnh vực: Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

30

BVH-THA-279062

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Mẫu số 04

31

BVH-THA-278915

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 06

32

BVH-THA-278921

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 09

33

BVH-THA-278919

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 08

IX

Lĩnh vực: Quảng cáo

34

T-THA-289337-TT

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Mẫu số 05

35

T-THA-289338-TT

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

 

 

Album

Album videos