Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa

STT LĨNH VỰC VĂN HÓA Biểu mẫu
1 Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Mẫu số 2
Mẫu số 3
2 Cấp giấy phép phổ biến phim Mẫu số
Mẫu số
3 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Mẫu số
Mẫu số
4 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
5 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu số 1
Mẫu số 2
Mẫu số 3
Mẫu số 4
6 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Mẫu số 5
Mẫu số 6
7 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu số 7
Mẫu số 8
8 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu số 9
Mẫu số 10
9 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu số 1
Mẫu số 2
10 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mẫu số 3
Mẫu số 4
11 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Mẫu số 1
Mẫu số 8
12 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Mẫu số 3
13 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Mẫu số 2
14 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Mẫu số 4
Mẫu số 5
Mẫu số 10
15 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Mẫu số 6
Mẫu số 12
16 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Mẫu số 1
17 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Mẫu số 6
Mẫu số 7
18 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke do Sở văn hóa, thể thao và Du lịch cấp Mẫu số 3
Mẫu số 25
19 Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Mẫu số 4
Mẫu số 5
20 Cấp giấy phép tổ chức lễ hội Mẫu số 1
Mẫu số 2
21 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Mẫu số 5
22 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Mẫu số
Mẫu số
23 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mẫu số 6
Mẫu số 7
24 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mẫu số 6
Mẫu số 7
25 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mẫu số 7
Mẫu số 9
26 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mẫu số 3
27 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Mẫu số 4
28 Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Mẫu số 2
29 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Mẫu số
Mẫu số
30 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Mẫu số 5
31 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên Mẫu số 1
Mẫu số 2

Album

Album videos