Khởi công dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ

Theo kế hoạch, ngày 14-10, tại Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ (thôn Cao Thắng, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ.
Toàn bộ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích được trích từ nguồn ngân sách địa phương và bằng các nguồn xã hội hóa. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 445 năm ngày sinh Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ (1572-2017), nhằm tri ân công lao của Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ tương xứng với Di tích lịch sử cấp quốc gia. Qua đó tuyên truyền để nhân dân và du khách hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp và công lao của Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ đối với lịch sử dân tộc. Đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích, tạo điều kiện để địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa tâm linh, phát triển du lịch, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đổi mới.
.Ngọc Anh (Theo: THO)

Album

Album videos