Hưởng ứng cuộc thi ảnh checkin An Giang online năm 2021

Nhằm khơi dậy niềm đam mê du lịch và thu hút sự quan tâm của du khách trên cả nước về vẻ đẹp của du lịch, văn hoá, con người và vùng đất An Giang. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức cuộc thi ảnh Checkin An Giang với chủ đề “An Giang tôi yêu” trên fanpage Facebook Checkin An Giang năm 2021.
Để góp phần thu hút đông đảo các tập thể, cá nhân trong cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hoá nói riêng cùng tham gia hưởng ứng, góp phần làm nên thành công chung của cuộc thi …Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thông tin rộng rãi và trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi. Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Xúc tiến Du lịch – Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang; SĐT: 02963 852669, 0919995239 (Hồng Loan) hoặc website du lịch An Giang http://checkinangiang.vn và website Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang http://atpic.angiang.gov.vn.
Trân trọng./.
Lê Giang Đông
 
 
 
 

Album

Album videos