Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính


Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn
Sáng 8-2, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị.
Tại điểm cầu Thanh Hóa, tham dự có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.
Năm 2017, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, được Chính phủ ưu tiên hàng đầu, nhất là các thể chế về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh và an sinh xã hội. Chính phủ đã tham mưu, trình Quốc hội ban hành 18 luật; các bộ, ngành đã trình Chính phủ ban hành 166 nghị định để điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội mới phát sinh. Công tác rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản tiếp tục được triển khai hiệu quả, các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm một việc chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính.
Trong công tác CCHC, Chính phủ đã ban hành 17 nghị quyết phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; ban hành 4 nghị quyết yêu cầu các bộ rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích được 100% các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Sau 1 năm triển khai, có trên 8 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai, hiện có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ cung cấp 926 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 58/63 tỉnh, thành phố cung cấp 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 
Năm 2018, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai đạt hiệu quả cao nhất. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tăng cường rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp…

Các đại biểu dự hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều đổi mới trong công tác CCHC, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đó là: TTHC ở một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả TTHC còn phổ biến ở một số lĩnh vực trọng tâm; tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm còn chậm… Để khắc phục những tồn tại, hạn chế này trong năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng trong công tác CCHC. Đổi mới và kiện toàn bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Các bộ, ngành, địa phương cần triển khai có hiệu quả kiến trúc Chính phủ điện tử, tiếp tục mở rộng việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, tập trung chỉ đạo rà soát, xác định rõ những điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị mình, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục.
Sau kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tham dự hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo, vận dụng, triển khai tại đơn vị mình một cách hiệu quả nhất.
Thu Vui (Nguồn: THO)

Album

Album videos