Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018

Ngày 30/01/2019, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lê Khắc Bình, Chủ tịch công đoàn Viên chức tỉnh; chủ trì hội nghị đồng chí Lê Ngọc Khoa, Chủ tịch công đoàn Sở; thành phần tham dự hội nghị gồm: các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn, Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc Sở.

Quang cảnh Hội nghị
Năm 2018, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Viên chức tỉnh, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, tổ chức tốt các phong trào thi đua và nhiều hoạt động hiệu quả, tạo được niềm tin, là chỗ dựa cho mỗi một đoàn viên yên tâm công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai với nhiều hình thức phong phú, góp phần tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa, các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước, giáo dục nâng cao ý thức chính trị cho đoàn viên. Chỉ đạo 100% công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ chính sách trong cơ quan, đơn vị, tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, 20/10… bằng nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, thiết thực. Năm 2018, công đoàn có 58 giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm được đưa vào ứng dụng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Ghi nhận những kết quả trên, đồng chí Lê Khắc Bình, Chủ tịch công đoàn Viên chức tỉnh đã đánh giá cao kết quả đạt được của Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2019, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động; xây dựng các công đoàn cơ sở vững mạnh.
Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Khoa, Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Sở năm 2019 là triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động. Các công đoàn cơ sở trực thuộc phát huy dân chủ đề ra quy chế chi tiêu nội bộ, và các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Nhân dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen cho 03 cá nhân, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 08 cá nhân; Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2018./.
Trần Thị Hảo

Album

Album videos