Đợt phim kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ

Từ ngày 16-7 đến 10-8, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thanh Hóa tổ chức đợt phim kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017). Đợt phim bao gồm các phim truyện của Việt Nam sản xuất, như: Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, Ngã ba Đồng Lộc, Giải phóng Sài Gòn, Mùi cỏ cháy, Mắt biển... và các phim phóng sự, tài liệu, như: K10, Ta còn gửi lửa trong than, Tầng sâu bình yên...
Đợt phim được trình chiếu tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thanh Hóa (TP Thanh Hóa) và tại các huyện miền núi, ven biển, hải đảo thông qua các đội chiếu phim lưu động để phục vụ các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang đóng quân trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm phục vụ tầng lớp thanh, thiếu niên ở địa phương, những đối tượng là cựu chiến binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.   
Thông qua hoạt động chiếu phim đã lồng ghép tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; những thành tựu nổi bật trong 70 năm qua, nhất là kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 14-12-2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; những kết quả và hạn chế, bất cập trong chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các thước phim cũng nhằm biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức giúp đỡ các gia đình khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống. Qua đó, cổ vũ, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống; khơi dậy và phát huy tiềm năng trong xã hội để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
.Ngọc Anh (Nguồn: THO)

Album

Album videos