Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới Quý II năm 2023

Sáng ngày 09/5/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở VHTT&DL Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Sở đợt 2 năm 2023 với nội dung chuyên đề: Quán triệt, triển khai tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: đảng viên, cán bộ, CCNLĐ cơ quan Sở; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành chi ủy, chi bộ trực thuộc Sở. Chủ trì điểm cầu tại cơ quan Sở là đồng chí Nguyễn Duy Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính TW giới thiệu về quá trình biên tập, những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, cuốn sách được ra mắt vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/02/2013-01/02/2023), do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng tên tác giả.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sở VHTT&DL do đồng chí Nguyễn Duy Tự, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì
 
Qua cuốn sách này, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hết sức cần thiết và kịp thời, nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đây là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới./.
Trần Thị Hảo

Album

Album videos