Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 19, 20/6/2020, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí Trưởng các Ban của Đảng ủy Khối. Về phía Đảng bộ Sở: có đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Lãnh đạo Sở; Ủy viên BCH Đảng bộ và 135 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới của Đảng bộ trong Đảng bộ. 

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH,TT&DL phát biểu tại đại hội.
Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Bộ VHTT&DL, các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh, trực tiếp là Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; mặc dù còn nhiều khó khăn, song Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Kết nạp 85 đảng viên mới, vượt kế hoạch đề ra; hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký, cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ phát huy vai trò đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao: Làm tốt công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp trên cả 4 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch với chất lượng chuyên môn cao như: Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hoá; 990 năm Thanh Hoá; 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hoá; 70 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao; Lễ đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt: Hang Con Moong, Đền Bà Triệu, Đền Lê Hoàn…; chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hoá từng bước được nâng cao; hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, chiếu phim, thư viện, bảo tàng, di tích diễn ra sôi động, hiệu quả; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục đẩy mạnh; thể thao thành tích cao luôn đứng trong tốp đầu của cả nước; du lịch có sự tăng trưởng vượt bậc về số lượt du khách và doanh thu, phát triển du lịch được đưa vào chương trình trọng tâm của tỉnh; công tác gia đình có nhiều đổi mới; công tác cải cách hành chính được đánh giá cao. Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiều năm liên tục đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ đoàn kết, phát huy trí tuệ và lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn…    
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Sở VHTT&DL đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Sở VHTT&DL cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo với tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo điều hành hiệu quả, thiết thực. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL& GĐ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền, lựa chọn những nội dung phù hợp, cần thiết, thông tin kịp thời cho cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt phải cụ thể, tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, sát với nhiệm vụ của từng đơn vị. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo các đoàn thể phát động và tổ chức các phong trào thi đua.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025./.
Trần Hảo

Album

Album videos