Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 – 2016; Ngày 07/4/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại Văn bản số 1232/BVHTTDL-PC ngày 12/4/2016.
Hưởng ứng Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa là một trong 44 tỉnh thành trong cả nước đã tích cực, khẩn trương phát động, phổ biến, tuyên truyền đến các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa, Thông tin  các huyện, thị xã, thành phố tại công văn số 865/SVHTTDL-DSVH ngày 15/4/2016. Sau khi nhận được công văn phát động tham gia cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, tất cả các cán bộ, công chức, viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng nghiêm túc, nhiệt tình và tham gia viết bài gửi về Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo thời gian phát động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Kết quả cuộc thi được tổng kết và trao giải vào ngày 16/12/2016 tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Minh Thái trao giải thưởng. Giải thưởng Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch gồm: 01 giải nhất, 05 giải nhì, 15 giải ba và 30 giải Khuyến khích cho Giải cá nhân và 10 Giải tập thể. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đạt được 02 giải thưởng cá nhân (01 giải Ba – Ông Phạm Duy Hà, Phòng Nghiệp vụ Du lịch và 01 giải Khuyến khích – Bà Vũ Thị Ngời, Phòng Quản lý Di sản văn hóa).
Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động đã góp phần xây dựng hệ thống thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi, hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện, đồng thời vẫn đảm bảo công tác quản lý Nhà nước.
Các bài dự thi đặt giải là tài liệu quý, là cơ sở để Bộ nghiên cứu, tổng hợp, rà soát cùng với hệ thống quy định thủ tục hành chính hiện hành để tham mưu trình Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới.
Vũ Thị Ngời

Album

Album videos