Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII tính đến ngày  14/8/2017
TT ĐƠN VỊ HUY CH­ƯƠNG TỔNG
SỐ HC
XẾP  HẠNG
VÀNG BẠC ĐỒNG
1 Thành Phố Thanh Hóa 21 11 14 46 I
2 Huyện Hoằng Hóa 9 17 15 41 II
3 Huyện Ngọc Lặc 6 7 15 28 III
4 Huyện Quảng Xương 6 2 9 17 4
5 Thị Xã Bỉm Sơn 5 4 11 20 5
6 Thị Xã Sầm Sơn 4 7 9 20 6
 7 Huyện Thường Xuân 4 3 1 8 7
8 Huyện Tĩnh Gia 4 2 6 12 8
9 Huyện Triệu Sơn 3 7 9 19 9
10 Huyện Hà Trung 3 5 8 16 10
11 Huyện Mường Lát 2 5 5 12 11
12 Huyện Đông Sơn 2 3 2 7 12
13 Huyện Như Thanh 2 2 1 5 13
14 Huyện Thạch Thành 2 1 3 6 14
15 Huyện Hậu Lộc 2   4 6 15
16 Huyện Nga Sơn 1 1 1 3 16
17 Huyện Nông Cống 1   2 3 17
18 Huyện Cẩm Thủy 1   1 2 18
19 Huyện Lang Chánh 1     1 19
20 Huyện Thiệu Hóa   1 4 5 20
21 Huyện Thọ Xuân   1 3 4 21
22 Huyện Yên Định     11 11 22
23 Huyện Vĩnh Lộc     4 4 23
24 Công An Tỉnh     3 3 24
25 Huyện Bá Thước     1 1 25
26 Huyện Quan Sơn          
27 Huyện Như Xuân          
28 Huyện Quan Hóa          
29 Bộ CHQS tỉnh          
 

Album

Album videos