Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK, ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025; Đảng ủy Sở VH,TT&DL đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025; Ngày 06/7/2022 chi bộ Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí đại diện các chi bộ trực thuộc cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ; về phía Đảng ủy Khối có đồng chí Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Tự, UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, với tinh thần quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, viên chức, đảng viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng nổi bật là: Chi bộ phối hợp với Lãnh đạo thực hiện tốt công tác sưu tầm, bảo quản, giới thiệu tuyên truyền giá trị di tích lịch sử Lam Kinh, để Lam Kinh trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Phối hợp với chính quyền và Nhân dân địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ di tích. Tham gia phục vụ tổ chức thành công Lễ hội Lam Kinh hàng năm. Thực hiện công tác đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn du khách tham quan tận tình, chu đáo, đổi mới và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá di tích; xây dựng hình ảnh cán bộ nhân viên di tích nhiệt tình, thân thiện, nắm vững nghiệp vụ, xuất bản ấn phẩm giới thiệu về Khu di tích lịch sử Lam Kinh, duy trì và phát huy hiệu quả website Ditichlamkinh.vn. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức quảng bá tuyên truyền về di tích Lam Kinh thu hút khách tham quan; phối hợp với chính quyền địa phương 2 huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, các xã trên địa bàn để quản lý, phục vụ ngày càng tốt hơn hoạt động tín ngưỡng và nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân và du khách tại 2 đền thờ Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai. Đồng thời, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ, quan tâm công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên; hàng năm, có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh đã đạt được. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đồng chí đề nghị Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thực hiện tốt công tác sưu tầm, bảo quản, giới thiệu tuyên truyền giá trị di tích lịch sử để Lam Kinh trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới phấn đấu xây dựng lộ trình và định hướng chuyển đổi mô hình từ Ban quản lý di tích thành Trung tâm bảo tồn và quản lý di tích theo đề án đổi mới công tác quản lý, khai thác phát triển khu di tích Lam Kinh giai đoạn 2015 – 2030 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 10/12/2015; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành, thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh, chú trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động.
 
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ
 
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 03 đồng chí. Đồng chí vũ Đình Sỹ tái cử chức Bí thư Chi bộ Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025./.
 Trần Thị Hảo

Album

Album videos