Đảng bộ Sở Văn hoá và Thể thao Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

Việc học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là dịp để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những chủ trương, đường lối của Đảng; qua đó sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể ở các cấp ủy Đảng.

Đoàn TTVN lên đường tham dự ASIAN Games 2018

6h00 sáng 14/8, đoàn TTVN gồm các cán bộ đoàn và đội tuyển Bắn súng, Thể dục,... đã lên đường sang Indonesia tham dự Đại ...

Đảng bộ Sở Văn hoá và Thể thao Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

Việc học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là dịp để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những chủ ...

Bá Thước gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới

Phát triển du lịch ở Bá Thước đã đóng góp thiết thực vào các tiêu chí trong xây dựng NTM và ngược lại xây dựng NTM cũng tạo ...

Văn hóa Mường được gìn giữ và phát huy

Người Mường ở Cẩm Thủy hiện vẫn còn lưu giữ được những nét văn hóa đặc sắc như: Văn hóa cồng chiêng, hát ru, hát sắc bùa... ...

Văn hóa

Xem tất cả

Văn hóa Mường được gìn giữ và phát huy

Người Mường ở Cẩm Thủy hiện vẫn còn lưu giữ được những nét văn hóa đặc sắc như: Văn hóa cồng chiêng, hát ru, hát sắc bùa... Đây là tài sản văn hóa đặc ...

Thể thao

Xem tất cả

Di sản văn hóa

Xem tất cả

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong cuộc sống đương đại

Đó là chủ đề trưng bày, trải nghiệm, hội thảo do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 73 ...

Dự án đầu tư công

Xem tất cả

Album videos