Huyện Hoằng Hóa: Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XI, năm 2015

Toàn cảnh buổi khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng huyện Hoằng Hóa lần thứ IX, năm 2015.
Ngày 25 – 11, huyện Hoằng Hóa đã khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) lần thứ XI, năm 2015.
Tham dự có hơn 1.000 vận động viên là những học sinh xuất sắc trong phong trào học tập, rèn luyện thể dục, thể thao của 44 trường Tiểu học, 43 trường THCS, 6 trường THPT, 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên – dạy nghề trên địa bàn huyện.
Trong thời gian qua, các địa phương, các trường trong huyện Hoằng Hóa đã khắc phục khó khăn, tích cực tập luyện, chuẩn bị mọi điều kiện để HKPĐ từ cấp cơ sở đến cấp huyện và sẽ tham gia dự thi cấp tỉnh theo đúng kế hoạch, phấn đấu đạt thành tích cao nhất.
Với khẩu hiệu “Nhanh hơn - cao hơn - xa hơn”; “Khoẻ để học tập tốt”; “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, HKPĐ là dịp để các trường biểu dương lực lượng và phong trào giáo dục thể chất, nhằm tiếp tục duy trì và thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời lựa chọn những vận động viên tiêu biểu dự thi HKPĐ cấp tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những tài năng thể thao cho đất nước.
Minh Đạo (Theo: THO)

Album

Album videos