Huyện Cẩm Thủy quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Cùng với việc triển khai Đề án “Xây dựng làng văn hóa từ các làng truyền thống”, trên địa bàn toàn huyện Cẩm Thủy đã có 100% số xã đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao (nhà văn hóa, sân vận động, tụ điểm vui chơi...) ở từng làng, bản, thôn, xóm nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.
Với sự đôn đốc và kịp thời hỗ trợ cơ sở tháo gỡ khó khăn của ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 175 nhà văn hóa, với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng; 175 khu dân cư có sân chơi công cộng; xây dựng trên 300 câu lạc bộ văn hóa - thể thao, 290 đội văn nghệ quần chúng ở các thôn làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa và 199 tủ sách pháp luật, phòng đọc sách báo tại các xã, thị trấn trên địa bàn.
.Khôi Nguyên (Theo: THO)
 

Album

Album videos